Implanterbar mini-teleskoplinse (Implantable Miniature Telescope) ved avansert aldersrelatert makuladegenerasjon (Feb 2017, Norsk metodevarsel)
Endoskopisk lungevolumreduksjon i behandling av avansert emfysem (Feb 2017, Norsk metodevarsel)
Stent i behandling av nyrearteriestenose – er det behov for en gjennomgang av bruk i Norge? (Feb 2017, Norsk metodevarsel)
Laserbasert fotokoagulering (Navilas) til behandling av ulike øyesykdommer (Nov 2016)
Stimulering av nesehulen (Chordate System 100) i behandling av kronisk ikke-allergisk rhinitt (Nov 2016)
Nerve tilpasset ventillator (NAVA; Niv-NAVA; Servo-n) som respirasjonsstøtte for nyfødte (Nov 2016)
Vagusnervestimulering (Vivistim System) for rehabilitering av armbevegelser etter hjerneslag (Nov 2016)
Sanntids billediagnostikk (LightPath) basert på visualisering av PET-CT reagenser under kreftoperasjoner (Nov 2016)
Blodprøvetest for sjekk av T-celle diversitet ved metastatisk melanoma (ImmunTraCkeR-Melanoma) (Nov 2016)
Glukosemåling i spytt (Glucose Pop Test) for overvåking av blodsukkernivå ved diabetes (Nov 2016)
Endoskopisk behandling av skiveprolaps i korsryggen (lumbalt skiveprolaps) med isjias (Nov 2016)
Endoskopisk behandling av skiveprolaps i korsryggen (lumbalt skiveprolaps) med isjias (Nov 2016)
Mikrostrukturelle implantater uten autologe stamceller i behandling av kneskader (Nov 2016)
Ballongbasert lungeangioplasti (BPA) i behandling av kronisk tromboembolisk pulmonal hypertensjon (Nov 2016)
Ultralydveiledet perkutan radiofrekvensablasjon av godartede knuter i skjoldbrukskjertelen (thyroidea) (Nov 2016)
Ekstrakorporal reversert sirkulasjon under stenting av carotis arterien (Nov 2016)
Lungevene isolering med perkutan endoskopisk laser-ballong i behandling av atrieflimmer (Nov 2016)
Ikke-invasiv bærbar ventilator (NIOV) i behandling av respirasjonssvikt hos pasienter med ulike typer lungesykdom (Nov 2016)
Radiofrekvensablasjon i behandling av spinale metastaser (Nov 2016)
Påvisning av persepsin ved immunoanalyse (PATHFAST) for diagnose og prognose av sepsis (Nov 2016)
Kateterbasert reparasjon av mitralklaffen ved alvorlig kronisk mitralklaffsvikt (mitralinsuffisiens) (Nov 2016, Norsk metodevarsel)
Transkutan stimulering av supraorbitalnerven i behandling og forebygging av migrene (Nov 2016, Norsk metodevarsel)
Vevsreduksjon ved bruk av radiofrekvensbehandling av hypertrofiske neseslimhinner (Nov 2016)
MR-veiledet laserablasjon ved intrakranielle svulster og epilepsi (Nov 2016, Norsk metodevarsel)
Kateterbasert implantasjon av aortaklaffer (TAVI/TAVR) i behandling av pasienter med alvorlig aortastenose og intermediær operativ risiko (Nov 2016, Norsk metodevarsel)
Svelgbare mageballonger for behandling av overvekt og fedme (Oppdatering) (Nov 2016, Norsk metodevarsel)
Kateterbasert mitralklaffimplantasjon ved alvorlig kronisk mitralklaffsvikt (mitralinsuffisiens) (Nov 2016, Norsk metodevarsel)
Fullstendig forsegling (Nellix EVAS) i behandling av abdominale aortaaneurismer (Aug 2016, Norsk metodevarsel)
Nye og kommende perfusjonssystemer i forbindelse med organtransplantasjon (Aug 2016, Norsk metodevarsel)
Implanterbar pulsgenerator (ReActive8) i behandling av korsryggsmerter (Aug 2016)
Transkraniell stimulering i behandling av fibromyalgi relaterte smerter (Aug 2016)
PC basert behandling (AVATAR therapy) for pasienter med hørsel hallusinose (auditiv verbal hallusinose) (Aug 2016)
Transkutan vagusnervestimulering i behandling av cluster hodepine og migrene (Aug 2016)
Ultra-filtrering (Aquadex FlexFlow, mekanisk fjerning av væske fra sirkulasjonssystemet) ved dekompensert hjertesvikt (Aug 2016)
Nedbrytbare (bioresorberbare) kortikosteroidavgivende stenter ved endoskopisk nese- og bihulekirurgi (sinus kirurgi) (Aug 2016)
Intermitterende pneumatisk kompresjon for å forebygge venøs tromboemboli (blodpropp) etter hofte- og knekirurgi (Aug 2016)
Nanopartikkel implantat (NBTXR-3) til forsterkning av stråleterapi ved bløtvevssarkom (Aug 2016)
Irinotecan avgivende kuler (DC Bead, DC Bead M1 og DC Bead Lumi) i behandling av levermetastaser ved kolorektalkreft (Aug 2016)
Mikropumpe (sc2Wear micropump patch) for avgivelse av furosemid i behandling av hjertesvikt (Aug 2016)
Nedbrytbar implanterbar ballong i behandling av skulderskader (rotatorcuffskader) (InSpace™) (Aug 2016, Norsk metodevarsel)
Nytt system (FreeStyle Libre) for egenmåling av blodsukker ved diabetes (Mai 2016, Norsk metodevarsel)
Intermitterende pneumatisk kompresjon for å forebygge dyp venetrombose (DVT) ved hjerneslag (Mai 2016, Norsk metodevarsel)
Pacemakere uten elektrodeledning i behandling av atrieflimmer og bradykardi (Mai 2016, Norsk metodevarsel)
Monoklonale PCSK9 hemmende antistoffer i behandling av forhøeyt kolesterolnivå (hyperkolesterolemi) (Mars 2016)
Ny type ballongkateter (Lithoplasty balloon catheter) i behandling av perifer arteriesykdom (Mars 2016, Norsk metodevarsel)
Vagusnerveblokkering (Maestro RC2) i behandling av fedme (Mars 2016, Norsk metodevarsel)
Magnetisk resonans (MR) veiledet høy-intensitet fokusert ultralyd (ExAblate,TomAblate) i behandling av essensiell tremor, nevropatiske smerter (nevralgi) og Parkinsons sykdom (Mars 2016, Norsk metodevarsel)
Pneumatisk kompresjonssystem for å forhindre (Mars 2016)
Intraperitoneal spraybasert kjemoterapi (PIPAC) (Mars 2016)
Kateterdrenering (PleurX) av malign væske i brysthulen (malign pleuravæske, malign pleuraleffusjon). (Mars 2016)
Kontinuerlig kamera overvåking (Oxecam) av vitale livstegn hos psykisk syke insatte i sikringsanstalter. (Mars 2016)
Munnskyllingstest (OnAlert og SensoDX OraTech) i påvisning av kreft i munnhulen. (Mars 2016)
MRI-ledet strålebehandling (ViewRay – system) i behandling av kreft (Mars 2016)
Kontinuerlig overvåking av innstikksted for perifert venekateter (ivWatch Model 400). (Mars 2016)
Innlegg av en subretinal protese ved netthinnedegenerasjon (retinitis pigmentosa). (Mars 2016)
Implantasjon av kunstig hornhinne (keratoprotese) når normal hornhinnetransplantasjon ikke er mulig. (Mars 2016)
Høyfrekvens ryggmargsstimulering i behandling av kronisk smerte. (Mars 2016)
Mobil MR for undersøkelse av resektat ved brystbevarende kirurgi (lumpektomi) (Mars 2016)
Smartklokke (BuddyWOTCH) ved kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) (Mars 2016)
Gelesvamp innsatt med vektstfaktor i behandling av trommehinneruptur (Mars 2016)
Implanterbar elektrostimulator (EndoStim LES) for behandling av alvorlige tilfeller av sure oppstøt (gastroøsofageal refluks) (Mars 2016)
Effekter av dyp transkraniell magnetstimulering ved behandlingsresistent depresjon. (Mars 2016)
Bioresorberbare stenter (Absorb BVS; DESolve BVS) i behandling av koronarsykdom (Mars 2016)
Slagambulanse –mobile enheter med CT for tidlig diagnostikk og behandling ved hjerneslag (Feb 2016, Norsk metodevarsel)
Bærbar mikrobølgetomograf (Strokefinder) for tidlig diagnostikk og behandling ved hjerneslag (Feb 2016, Norsk metodevarsel)
Nye og kommende behandlingsmetoder ved arvelige netthinnesykdommer – en oversikt fra engelske HSRIC (Des 2015)
Implanterbar enhet vagusstimulator (Serenity System) i behandling av moderat til alvorlig øresus (tinnitus) (Des 2015)
Kunstig bukspyttkjertel (insulin og glukogen sensor og pumpe) i behandling av type 1 diabetes (Des 2015, Norsk metodevarsel)
Barorefleksstimulator (Barostim neo) ved behandlingsresistent høyt blodtrykk (hypertensjon) (Des 2015, Norsk metodevarsel)
Inspire, et system for stimulering av øvre luftveier ved obstruktivt søvnapnoesyndrom (Nov 2015)
Lav energi kontakt røntgen (papillon teknikk) i tidlig stadium rektalkreft påvisning (Nov 2015)
Transkraniell direkte stimulering (tDCS) i behandling av depresjon (Nov 2015)
Implanterbar nevrostimulator (Freedom spinal Cord Stimulator) i behandling av kronisk rygg og leggsmerte (Nov 2015)
Sovemaske (Noctura 400) i behandling av diabetisk retinopati (Nov 2015)
Medikament avgivende ballonger og stenter i behandling av symptomatisk perifer arteriesykdom (Nov 2015)
En ny metode (Sonata System) basert på radiofrekvensablasjon for transcervical fjerning av fibromer i livmoren (Nov 2015)
Injiserbart skum (Arsenal ResQFoam) i behandling av ukontrollert abdominal blødning (Nov 2015)
Hemostase utstyr (Xstat hemostatic device) i behandling av store ikke komprimerbare blødninger i lyske og armhuler (Nov 2015)
Halsbånd (Reza Band) som behandling av sureoppstøt/refluks i strupe og svelg (laryngofaryngal refluks) (Nov 2015)
Robotbasert ytre skjelett (Eksoskjelett, ReWalk) i behandling av ryggmargsskader (Nov 2015)
Forebygging av fallskader ved hjelp av hofetbeskytter med monitor (Fall-Safe-Assist device) (Nov 2015)
Nitrogenoksid bandasjer i behandling av diabetiske fotsår (Nov 2015)
Spytteprøve (infrarød spektroskopi) i diagnostikk og overvåking av kronisk oppstruktiv lungesykdom (KOLS) (Nov 2015)
Biomarkørtester i screening for kolorektalkreft (Nov 2015)
Håndholdt EKG-apparat (rapid Rhythm ECG) for tidlig diagnostikk av hjerteflimmer og andre hjerterytmeforstyrrelser (Nov 2015)
Suturløse hjerteklaffer (aortaklaffer) ved åpen kirurgi i behandling av aortastenose (Okt 2015, Norsk metodevarsel)
Innlegg av en epiretinal protese ved netthinnedegenerasjon (retinitis pigmentosa) (Sept 2015)
Ultralydforsterket kateterrettet trombolyse (Sept 2015)
Endobronkial ventil i behandling av pasienter med heterogent emfysem (Sept 2015)
Implantering av hjertepumper i behandling av pasienter med alvorlig hjertesvikt som ikke er egnet for hjertetransplantasjon (Sept 2015)
Innsetting av skiveprotese (Baricaid annular closure device) ved operasjon av skiveprolaps (lumbar disektomi) (Sept 2015)
Trådløs hjertestimulator for kardial resynkronisering ved kronisk hjertesvikt (Sept 2015, Norsk metodevarsel)
Overfyllingsalarm (Ostom-I Alert Sensor) for stomiposer (Sept 2015)
Blokkering av fødselskanal med ballong før hastekesiersnitt (Sept 2015)
Antimikrobielle kobberbelegg for å redsuere infeksjoner i akuttmottak (Sept 2015)
Bariatrisk kirurgi (duodenal -jejunal bypass) i behandling av diabetes 2 (Sept 2015)
Hypoglossal nervestimulering i behandling av søvnapné (Sept 2015)
Bukser med elektroder (Smart-e-Pants) som gir nervestimulering for å forebygge trykksår (Sept 2015)
Transkutan nervestimulering (OnPulse) i behandling av urin og fekal inkontinens (Sept 2015)
Profylaktisk insetting av gastrostomi (PEG) for næringstilgang hos pasienter med hode- halskreft (Sept 2015)
Desinfeksjonrobot (Xenex®) basert på UV stråler fra pulserende Xenon lamper (Sept 2015, Norsk metodevarsel)
Ikke-invasiv måling og overvåkning av intrakranielt trykk via øyet (Cerepress™ og Vittamed 205™) (Juni 2015, Norsk metodevarsel)
Implanterbar pulsgenerator (OPTIMIZER™) for å bedre hjertets evne til sammentrekning (kontraktilitet) ved kronisk hjertesvikt (Juni 2015, Norsk metodevarsel)
Engangsplaster (SensiumVitals®) for trådløs overvåking av respirasjon og andre vitale funksjoner (Juni 2015, Norsk metodevarsel)
Nytt utstyr (AventaMed) for innsetting av dren i trommehinnen (Juni 2015)
Ny type stent (XEN Gel Stent) i behandling av grønn stær (glaukom) (Juni 2015)
Måling av karbonmonoksyd i utåndingsluften (CoSense® End Tidal Carbon Monoxide (ETCO)) for å avdekke eller overvåke hemolyse hos nyfødte (Juni 2015)
Behandling av utposning på spiserøret (Zenkers divertikkel) via fleksibelt skop (Juni 2015)
Apparat for kontroll av type1-diabetes ved å måle ketonnivå i utåndingsluft (Juni 2015)
Kateterbasert implantasjon av ny klaff (ViV/valve-in-valve - TAVI) i tidligere implantert biologisk klaff ved klaffsvikt (Juni 2015)
Ny metode (Permaseal) for tilgang og lukking av operasjonssår ved mini-invasive kirurgiske prosedyrer (Juni 2015)
Ikke-invasiv test (Check2C™) ved inflammatorisk tarmsykdom (Juni 2015)
Medikamentavgivende stenter dekket med CD34 antistoff ( Combo™, Genous™) i behandling av koronarsykdom (Juni 2015)
Optisk biopsisystem (WavSTAT4 Optical Biopsy System®) for hurtigdiagnose av polypper ved kolonoskopi (Juni 2015)
Multiparametriske MR-bilder (LiverMultiScan™) i utredning av leversykdom (Juni 2015)
Stenting av halspulsåren (ENROUTE system) for å unngå embolier til hjernen ved karotiskirurgi (Juni 2015)
Hydrogel (SpaceOAR) for å unngå bestråling av rektum ved strålebehandling av prostatakreft (April 2015, Norsk metodevarsel)
Trådløst justerbart arteriebånd (Flowchart PAB) i behandling av medfødt hjertefeil hos spedbarn (April 2015, Norsk metodevarsel)
Renal nerveablasjon ved hypertensjon (April 2015)
Forsegling av huden (microbial sealant) i tillegg til huddesinfeksjon for å redusere postoperativ sårinfeksjon etter koronar bypass (April 2015)
Fjernkondisjonering (remote ischemic conditioning-RIC) for å redusere iskemisk vevsskade ved akutt hjerteinfarkt (April 2015)
Theralite™ filter i behandling av nyresvikt ved myelomatose (April 2015)
Suturløs innsetting av aortaklaff ved alvorlig aortaklaffstenose (April 2015)
Implantasjon av belastnings- og støtdemper ved moderat symptomgivende medial kneartrose (April 2015)
Zilver PTX, medikamentavgivende stenter i behandling av perifer arteriesykdom lokalisert til under kneet (i femoropoplitiale kar) (April 2015)
Nytt system (Hemosep) for ultrafiltrering og konservering av blod under hjertekirurgi (April 2015)
Digitalt spørreskjema (Curelator Headache) for identifisering av migrenetriggere hos voksne (Mars 2015, Norsk metodevarsel)
Kateter (Macy catheter) for rektal administrering av medikamenter (Mars 2015)
Nasogastrisk ernæringssonde (Kangaroo feeding tube) med inegrert sanntids overvåking (IRIS teknologi) av sonde innsetting (Mars 2015)
Automatisk ultralydsystem (SoftVue System) for skånsom diagnostisk undersøkelse av bryst (Mars 2015)
Hjemmebasert telemedisisnsk overvåking (CoVa Monitoring System) ved hjerte- eller nyresvikt (Mars 2015)
Bruk av roboter for telemedisinsk overvåking og kommunikasjon med pasienter (Mars 2015)
Justerbar shunt (Miethke proSA) i behandling av vannhode (hydrocephalus) (Mars 2015)
Bruk av lokalbedøvelse (TULA system) ved innlegging av ventilasjonsrør (dren) i trommehinnen hos barn med mellomørebettenelse (Mars 2015)
Bruk av kollagenplugg for å tette enterokutan fistel i bukveggen (Mars 2015)
Bruk av vanndamp i bronkoskopisk reduksjon av lungevolum ved alvorlig emfysem (Feb 2015)
Elektrisk stimulering av netthinnen (TES, OkuStim) ved perifer netthinne-degenerasjon (Feb 2015, Norsk metodevarsel)
Håndholdt terahertzapparat (Terahertz Pulsed Imaging, TPI) for påvisning av kreftceller under brystkreftoperasjon (Feb 2015, Norsk metodevarsel)
Øyetest (Clearpath DS-120) for påvisning og overvåking av diabetes (Feb 2015)
Kapselendoskopi for å vurdere bevegelse i fordøyelsestrakten (Feb 2015)
Perifer innsetting av sentralt venøst kateter hos spebarn og nyfødte under veiledning av elektrokardiogram (Jan 2015, Norsk metodevarsel)
Batteridrevet kateterdrenering (Alfapump) av væske i buken (ascites) (Jan 2015, Norsk metodevarsel)
Netthinneproteser for økt synsevne ved perifer netthinnedegenerasjon (Jan 2015, Norsk metodevarsel)
Elektrisk mikrodebrider for fjerning av vev ved hypertrofi i neseslimhinnene (Jan 2015)
Synskanner (Pediatric Vision Skanner, PVS) for påvisning av øyesykdommer hos barn (Jan 2015)
Bærbart overvåkingssystem (Minicare H-2000) til hjemmebruk for pasienter som får kjemoterapi (Jan 2015)
Kikkhullsbasert (artroskopisk) radiofrekvens behandling av lettere chondrale kneskader (Jan 2015)
Kateterbasert (endovaskulær) behandling og oppfølging av voksne med medfødt koarktasjon av aorta (Jan 2015)
Endoskopisk radiofrekvens ablasjonsbehandling av kreft i spiserøret (skvamøs øsofagus dysplasi) (Jan 2015)
Endoskopisk radiofrekvens ablasjonsbehandling av Barretts øsofagus med lavgradig dysplasi eller ingen dysplasi (Jan 2015)
Elektroniske spill (Pesky gNATs) som kognitiv atferdsterapi ved behandling av barn med angst og nedsatt stemningsleie (Jan 2015)
Endoskopisk høsting av vena saphena til bruk ved koronar arterie bypass (Jan 2015)
Innsetting av magnetisk kulebånd i behandling av fecal inkontinens (Des 2014)
Endoskopisk lungevolum reduksjon (AeriSeal System) i behandling av avansert emfysem (Aug 2014)
Mitralign perkutant system for rekonstruksjon av klaff ved funksjonell mitralklaffelekasje (Aug 2014)
Ekspanderende stent (Neovasc reducer) i behandling av refraktær angina pectoris (Mai 2014)
Individuelt tilpasset støttekrage (Sheffield Support Snood) ved nevrodegenerative lidelser (Mai 2014)
Ekstrakorporal membranoksygenering (ECMO) i behandling av akutt hjertesvikt hos voksne (Mai 2014)
Elektrokjemoterapi i behandling av primært basalcellekarsinom og primært plateepitelkarsinom (Mai 2014)
Selv ekspanderende nitinol stent (BioMimics 3D – stent) ved perifer arteriesykdom (April 2014)
Utstyr for å gjenskape og redusere venstre hjertekammervolum (Revivent) i behandling av hjertesvikt (April 2014)
Nytt utstyr for endoskopisk elektrokjemoterapi (EndoVE) i behanding av kolorektalkreft (April 2014)
En ny type spiral (IUB, SCu300A) til svangerskapsforebyggelse (April 2014)
Klær med elektroder for muskelstimulering (Elektrodress) ved spastiske lammelse eller muskelstivhet (April 2014)
Kryoablasjonssystem (IceSense3) i behandling av fibroadenom i brystet (April 2014)
Nærpasient pustetest for påvisning av endring i volatile organiske forbindelser (BreathLink) av som del av brystkreftscreening (April 2014)
Implanterbar lungearterie trykksensor (CardioMEMs HF) for (fjern)overvåking av pasienter med hjertesvikt (April 2014)
Pasienttilpassede keramiske implantater (OssDsign, Cranio PSI) for permanent reparasjon av skader i kraniet (April 2014)
Fotsålesensor (SurroSense R system) for forebygging av diabetiske fotsår (April 2014)
Midlertidig endoskopisk implanterbart utstyr (Full Sense) som gir metthetsfølelse for behandling av fedme (April 2014)
Briller med små kameraer og tilhørende datasystem (Smart-Briller) som gir dybde-basert synshjelp for delvis synshemmede /svaksynte (April 2014)
Kombinasjon av krem (Methyl aminolevulinate, Visonac) og lyst-terapi for behandling av kviser (akne vulgaris) (April 2014)
Kirurgisk søm (Neochord DS1000TM) for å behandle l mitralklaffelekkasje (mitral regurgiation). (April 2014)
Håndholdt radiofrekvens spektroskopi (Spectropath) til bruk ved åpen kreftkirurgi for å se om det finnes kreftceller i omgivende vev (av kreftsvulsten) (April 2014)
Implanterbar nevrostimulator (ATI nervestimuleringssystem) til behandling av clusterhodepine (April 2014)
Oral glukosetoleransetest (SmartSensor) til screening for diabetes (April 2014)
Implanterbar ballongpumpe (C-Pulse) til behandling av hjertesvikt (April 2014)
ApiFix implanterbart system til behandling av medfødt skjevhet i rygg (idiopatisk skoliose) hos barn og unge (April 2014)
Bruk av tungen (Tongue Drive interface system , eTDS) til styring av hjelpemidler for personer med alvorlig funksjonshemming (April 2014)
ARGOS-IO til måling av trykk i øyet hos pasienter med grønn stær (glaukom) (April 2014)
HiberGene meningokokk hurtigtest for påvisning av hjernehinnebetennelse (meningitt) og/eller blodforgiftning (septiceamia) ved hjelp av”loop-mediated isothermal amplification (April 2014)
shadow bottom left shadow in corner