Endoskopisk lungevolumreduksjon i behandling av avansert emfysem (Feb 2017, Norsk metodevarsel)
Stent i behandling av nyrearteriestenose – er det behov for en gjennomgang av bruk i Norge? (Feb 2017, Norsk metodevarsel)
Gruppebaserte naturrehabiliteringsprogram (grønnrehabiltering) i behandling av kronisk/langvarig stressrelatert sykdom (Nov 2016)
Stimulering av nesehulen (Chordate System 100) i behandling av kronisk ikke-allergisk rhinitt (Nov 2016)
Autologous haematopoietic stem cell transplantation for relapsing remitting multiple sclerosis (Nov 2016)
Endoskopisk behandling av skiveprolaps i korsryggen (lumbalt skiveprolaps) med isjias (Nov 2016)
Endoskopisk behandling av skiveprolaps i korsryggen (lumbalt skiveprolaps) med isjias (Nov 2016)
Mikrostrukturelle implantater uten autologe stamceller i behandling av kneskader (Nov 2016)
Ballongbasert lungeangioplasti (BPA) i behandling av kronisk tromboembolisk pulmonal hypertensjon (Nov 2016)
Ultralydveiledet perkutan radiofrekvensablasjon av godartede knuter i skjoldbrukskjertelen (thyroidea) (Nov 2016)
Ekstrakorporal reversert sirkulasjon under stenting av carotis arterien (Nov 2016)
Lungevene isolering med perkutan endoskopisk laser-ballong i behandling av atrieflimmer (Nov 2016)
Radiofrekvensablasjon i behandling av spinale metastaser (Nov 2016)
Mikrobølgeablasjon i behandling av leversvulster og -metastaser (Nov 2016)
Kateterbasert reparasjon av mitralklaffen ved alvorlig kronisk mitralklaffsvikt (mitralinsuffisiens) (Nov 2016, Norsk metodevarsel)
Intravaskulære mekaniske og kjemiske ablasjonsmetoder i behandling av varicer (åreknuter) (Nov 2016)
Transkutan stimulering av supraorbitalnerven i behandling og forebygging av migrene (Nov 2016, Norsk metodevarsel)
Vevsreduksjon ved bruk av radiofrekvensbehandling av hypertrofiske neseslimhinner (Nov 2016)
Kateterbasert implantasjon av aortaklaffer (TAVI/TAVR) i behandling av pasienter med alvorlig aortastenose og intermediær operativ risiko (Nov 2016, Norsk metodevarsel)
Svelgbare mageballonger for behandling av overvekt og fedme (Oppdatering) (Nov 2016, Norsk metodevarsel)
Kateterbasert mitralklaffimplantasjon ved alvorlig kronisk mitralklaffsvikt (mitralinsuffisiens) (Nov 2016, Norsk metodevarsel)
Allogen stamcelleterapi (Cx601, Alofisel) i andrelinjebehandling av komplekse perianale fistuler hos voksne med Crohns sykdom (Sept 2016, Norsk metodevarsel)
Fedmekirurgi i behandling av type 2-diabetes, ved kroppsmasseindeks (KMI/BMI) under 35 kg/m2 (Aug 2016, Norsk metodevarsel)
Fullstendig forsegling (Nellix EVAS) i behandling av abdominale aortaaneurismer (Aug 2016, Norsk metodevarsel)
Genterapi ved arvelig netthinnedegenerasjon knyttet til mutasjoner i RPE65 genet (Aug 2016, Norsk metodevarsel)
PET-CT i doseplanlegging av stråleterapi ved lungekreft (Aug 2016)
PET-CT i doseplanlegging av stråleterapi ved analkreft (Aug 2016)
Transkraniell stimulering i behandling av fibromyalgi relaterte smerter (Aug 2016)
PC basert behandling (AVATAR therapy) for pasienter med hørsel hallusinose (auditiv verbal hallusinose) (Aug 2016)
Transkutan vagusnervestimulering i behandling av cluster hodepine og migrene (Aug 2016)
Endoskopisk karbondioksid laserkirurgi i behandling av svelgebesvær (orofaryngeal dysfagi) (Aug 2016)
Nedbrytbare (bioresorberbare) kortikosteroidavgivende stenter ved endoskopisk nese- og bihulekirurgi (sinus kirurgi) (Aug 2016)
Angioplastikk og stenting i behandling av erektil dysfunksjon grunnet nedsatt blodsirkulasjon i beina (perifer arteriesykdom) (Aug 2016)
Mekanisk trombektomi ved akutt hjerneinfarkt (Aug 2016)
Nytt system (FreeStyle Libre) for egenmåling av blodsukker ved diabetes (Mai 2016, Norsk metodevarsel)
Intermitterende pneumatisk kompresjon for å forebygge dyp venetrombose (DVT) ved hjerneslag (Mai 2016, Norsk metodevarsel)
Pacemakere uten elektrodeledning i behandling av atrieflimmer og bradykardi (Mai 2016, Norsk metodevarsel)
Vagusnerveblokkering (Maestro RC2) i behandling av fedme (Mars 2016, Norsk metodevarsel)
Magnetisk resonans (MR) veiledet høy-intensitet fokusert ultralyd (ExAblate,TomAblate) i behandling av essensiell tremor, nevropatiske smerter (nevralgi) og Parkinsons sykdom (Mars 2016, Norsk metodevarsel)
Sakralnervestimulering ved kronisk ikke-obstruktiv urinretensjon. (Mars 2016)
Radiofrekvens ablasjon i behandling av symptomatisk Mortons metatarsalgi. (Mars 2016)
Kateterdrenering (PleurX) av malign væske i brysthulen (malign pleuravæske, malign pleuraleffusjon). (Mars 2016)
Mikrokirurgi på mellomvirvelskive ved korsrygg- og isjiassmerter. (Mars 2016)
Levertransplantasjon fra levende donor (Mars 2016)
MRI-ledet strålebehandling (ViewRay – system) i behandling av kreft (Mars 2016)
Ytre fiksasjon ved traksjonsbehandling av artrose i ankelleddet. (Mars 2016)
Innlegg av en subretinal protese ved netthinnedegenerasjon (retinitis pigmentosa). (Mars 2016)
Implantasjon av kunstig hornhinne (keratoprotese) når normal hornhinnetransplantasjon ikke er mulig. (Mars 2016)
Høyfrekvens ryggmargsstimulering i behandling av kronisk smerte. (Mars 2016)
Gelesvamp innsatt med vektstfaktor i behandling av trommehinneruptur (Mars 2016)
Implanterbar elektrostimulator (EndoStim LES) for behandling av alvorlige tilfeller av sure oppstøt (gastroøsofageal refluks) (Mars 2016)
Effekter av dyp transkraniell magnetstimulering ved behandlingsresistent depresjon. (Mars 2016)
Barorefleksstimulator (Barostim neo) ved behandlingsresistent høyt blodtrykk (hypertensjon) (Des 2015, Norsk metodevarsel)
Transkraniell direkte stimulering (tDCS) i behandling av depresjon (Nov 2015)
Implanterbar nevrostimulator (Freedom spinal Cord Stimulator) i behandling av kronisk rygg og leggsmerte (Nov 2015)
Sovemaske (Noctura 400) i behandling av diabetisk retinopati (Nov 2015)
Medikament avgivende ballonger og stenter i behandling av symptomatisk perifer arteriesykdom (Nov 2015)
En ny metode (Sonata System) basert på radiofrekvensablasjon for transcervical fjerning av fibromer i livmoren (Nov 2015)
Injiserbart skum (Arsenal ResQFoam) i behandling av ukontrollert abdominal blødning (Nov 2015)
Hemostase utstyr (Xstat hemostatic device) i behandling av store ikke komprimerbare blødninger i lyske og armhuler (Nov 2015)
Autolog stamcellebehandling (Holoclar) ved moderate og alvorlige etse- og brannskader i øyet (mangel på limbus-stamceller) (Nov 2015)
Mekanisk traksjon i behandling av artose i knær (Nov 2015)
Medisinsk lim (cyanoacrylat) i behandling av åreknuter (Nov 2015)
Bruk av dobbelt ballongkateter ved induksjon av fødsel (Nov 2015)
Transanal total mesorektal eksisjon (TaTME) ved maligne og benigne tilstander i rektum (Nov 2015)
Suturfiksering av akutt syndesmose ruptur i ankelen (Nov 2015)
Radiofrekvens ablasjon i behandling av ekstasier i magesekken (GAVE syndrom) (Nov 2015)
Rekosntruksjon med fettransplantasjon etter brystkreft- kreftrelaterte utfall (Nov 2015)
Preoperativ høydose brakyoterapi i behandling av rektalkreft (Nov 2015)
Elektroterapi i behandling av hemoroider (Nov 2015)
Suturløse hjerteklaffer (aortaklaffer) ved åpen kirurgi i behandling av aortastenose (Okt 2015, Norsk metodevarsel)
Ultralydforsterket kateterrettet trombolyse (Sept 2015)
Endobronkial ventil i behandling av pasienter med heterogent emfysem (Sept 2015)
Implantering av hjertepumper i behandling av pasienter med alvorlig hjertesvikt som ikke er egnet for hjertetransplantasjon (Sept 2015)
Innsetting av skiveprotese (Baricaid annular closure device) ved operasjon av skiveprolaps (lumbar disektomi) (Sept 2015)
Trådløs hjertestimulator for kardial resynkronisering ved kronisk hjertesvikt (Sept 2015, Norsk metodevarsel)
Overfyllingsalarm (Ostom-I Alert Sensor) for stomiposer (Sept 2015)
Blokkering av fødselskanal med ballong før hastekesiersnitt (Sept 2015)
Bariatrisk kirurgi (duodenal -jejunal bypass) i behandling av diabetes 2 (Sept 2015)
Hypoglossal nervestimulering i behandling av søvnapné (Sept 2015)
Transkutan nervestimulering (OnPulse) i behandling av urin og fekal inkontinens (Sept 2015)
Profylaktisk insetting av gastrostomi (PEG) for næringstilgang hos pasienter med hode- halskreft (Sept 2015)
Desinfeksjonrobot (Xenex®) basert på UV stråler fra pulserende Xenon lamper (Sept 2015, Norsk metodevarsel)
Implanterbar pulsgenerator (OPTIMIZER™) for å bedre hjertets evne til sammentrekning (kontraktilitet) ved kronisk hjertesvikt (Juni 2015, Norsk metodevarsel)
Injiserbar hydrogel (biopolymer, Algisyl-LVR®) i behandling av alvorlig hjertesvikt (Juni 2015, Norsk metodevarsel)
LeGoo®, reversibel temperaturfølsom polymer gel for midlertidig oklusjon av blodkar under kirurgiske inngrep (Juni 2015, Norsk metodevarsel)
Behandling av utposning på spiserøret (Zenkers divertikkel) via fleksibelt skop (Juni 2015)
Kateterbasert implantasjon av ny klaff (ViV/valve-in-valve - TAVI) i tidligere implantert biologisk klaff ved klaffsvikt (Juni 2015)
Ny metode (Permaseal) for tilgang og lukking av operasjonssår ved mini-invasive kirurgiske prosedyrer (Juni 2015)
Stenting av halspulsåren (ENROUTE system) for å unngå embolier til hjernen ved karotiskirurgi (Juni 2015)
Hydrogel (SpaceOAR) for å unngå bestråling av rektum ved strålebehandling av prostatakreft (April 2015, Norsk metodevarsel)
Trådløst justerbart arteriebånd (Flowchart PAB) i behandling av medfødt hjertefeil hos spedbarn (April 2015, Norsk metodevarsel)
Renal nerveablasjon ved hypertensjon (April 2015)
Hysteroskopisk metrieplastikk av uterusseptum ved gjentatte spontanaborter (April 2015)
Åpen reposisjon ved epifysiolyse av lårbeinshodet (April 2015)
Hysteroskopisk metrieplastikk av uterusseptum ved primær infertilitet (April 2015)
Suturløs innsetting av aortaklaff ved alvorlig aortaklaffstenose (April 2015)
Embolisering av prostataarterien i behandling av prostatahypertrofi (April 2015)
Molykylære tester for å anslå prognose ved prostatakreft (April 2015)
Ablasjonsteknikker i behandling av lokalisert prostatakreft (April 2015)
Fekal -transplantasjon i behandling av mage-tarmsykdommer (Mars 2015, Norsk metodevarsel)
Bruk av autologe bruskceller dyrket til sfærisk form (Chondrsophere) i behandling av leddbruskskader (Mars 2015)
Bruk av lokalbedøvelse (TULA system) ved innlegging av ventilasjonsrør (dren) i trommehinnen hos barn med mellomørebettenelse (Mars 2015)
Bruk av kollagenplugg for å tette enterokutan fistel i bukveggen (Mars 2015)
Bruk av vanndamp i bronkoskopisk reduksjon av lungevolum ved alvorlig emfysem (Feb 2015)
Totalproteser i behandling av kjeveleddsdysfunksjon (Feb 2015)
Kombinert endoskopisk og laparoskopisk fjerning av polypper i tarm (Feb 2015)
Automatisk matching av pre-operativ CT med røntgen under endovaskulær kirurgi (Feb 2015)
Minimal invasiv kirurgi ved hyperparathyreoidisme (Feb 2015)
Perifer innsetting av sentralt venøst kateter hos spebarn og nyfødte under veiledning av elektrokardiogram (Jan 2015, Norsk metodevarsel)
Batteridrevet kateterdrenering (Alfapump) av væske i buken (ascites) (Jan 2015, Norsk metodevarsel)
Netthinneproteser for økt synsevne ved perifer netthinnedegenerasjon (Jan 2015, Norsk metodevarsel)
Elektrisk mikrodebrider for fjerning av vev ved hypertrofi i neseslimhinnene (Jan 2015)
Kikkhullsbasert (artroskopisk) radiofrekvens behandling av lettere chondrale kneskader (Jan 2015)
Kateterbasert (endovaskulær) behandling og oppfølging av voksne med medfødt koarktasjon av aorta (Jan 2015)
Endoskopisk høsting av vena saphena til bruk ved koronar arterie bypass (Jan 2015)
Innsetting av magnetisk kulebånd i behandling av fecal inkontinens (Des 2014)
Endoskopisk lungevolum reduksjon (AeriSeal System) i behandling av avansert emfysem (Aug 2014)
Mitralign perkutant system for rekonstruksjon av klaff ved funksjonell mitralklaffelekasje (Aug 2014)
Utstyr for lavdosert radiofrekvensbehandling (Lyrette) av stressinkontinens (Aug 2014)
Autolog muskelcelletransplantasjon (AMDC-USR) i behandling av stress inkontinens (Mai 2014)
Ekspanderende stent (Neovasc reducer) i behandling av refraktær angina pectoris (Mai 2014)
Ekstrakorporal membranoksygenering (ECMO) i behandling av akutt hjertesvikt hos voksne (Mai 2014)
Elektrokjemoterapi i behandling av primært basalcellekarsinom og primært plateepitelkarsinom (Mai 2014)
MRI-ledet høyintensitet,fokusert ultralyd (MRgFUS) ved kreft i hjerne, lever, ben, bryst og prostata (Mai 2014)
Kryoablasjonssystem (IceSense3) i behandling av fibroadenom i brystet (April 2014)
Nærpasient pustetest for påvisning av endring i volatile organiske forbindelser (BreathLink) av som del av brystkreftscreening (April 2014)
Nano sekund laserterapi (Ellex 2RT) for behandling av tidlig aldersrelatert makuladegenerasjon (April 2014)
Radiomerkede prober (Lymphoseek)for kartlegging av vaktpost lymfeknuter ved brystkreft, hode og nakkekreft og føflekkreft (April 2014)
Oral glukosetoleransetest (SmartSensor) til screening for diabetes (April 2014)
Selektiv intern stråleterapi for primær leverkreft (hepatocellulært karsinom) (April 2014)
shadow bottom left shadow in corner