Om oss


MedNytt varsler om potensielt nye og viktige metoder som kan være relevante for norsk helsevesen. Hensikten er å gi faglig støtte til helsepersonell og beslutningstakere når de skal vurdere om nye metoder skal innføres i helsetjenesten.

Innhold i databasen

MedNytt inneholder lenker til nye metoder innen diagnostikk, legemidler, prosedyrer og utstyr. Nye metoder inkluderes etter jevnlige søk i internasjonale nettressurser. Hver metode har en lenke til en tidlig vurdering, eller omtale, som er utarbeidet av Kunnskapssenterets internasjonale samarbeidspartnere. I tillegg inneholder MedNytt norske omtaler (metodevarsler) av utvalgte metoder.

Ansatte i helsetjenestene, beslutningstakere, pasienter og andre kan også tipse MedNytt om viktige, nye metoder.

 

Metodevarsling er en del av Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Metodevarsler skal sikre at nye og viktige metoder blir identifisert og prioritert for metodevurdering. Et metodevarsel kan lede til et forslag om metodevurdering.


Relaterte filer

Metodevarsling for bedre og tryggere pasientbehandling  Anbefalinger fra nasjonal arbeidsgruppe for metodevarsling for spesialisthelsetjenesten  01.06.2013 

 

Metodevarsling som del av Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten - Erfaringer fra 2015 og veien videre 01.07.2016

 

Metodevarsling som del av Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten – Vedlegg til erfaringsnotat 01.07.2016

shadow bottom left shadow in corner