Peptid reseptor radionuklid terapi (PRRT) av typen 177Lu- DOTA0-Tyr3-Octreotate (Lutathera; lutetium-177) til behandling av inoperable gastroenteropankreatiske nevroendokrine tumorer (GEP-NET)

(Jan 2017)

Metoden inngår i en fullstendig metodevurdering. For status se Nye metoder ID2016_065 . Metoden er også foreslått til hurtig metodevurdering i Nye metoder. For status se ID2017_08.


KVALITETSVURDERING
Et metodevarsel er ingen vurdering av metoden. En norsk metodevurdering og nye studier kan forandre konklusjonene gitt i kilder til metoden.
shadow bottom left shadow in corner