Sanntids billediagnostikk (LightPath) basert på visualisering av PET-CT reagenser under kreftoperasjoner (Nov 2016)
Blodprøvetest for sjekk av T-celle diversitet ved metastatisk melanoma (ImmunTraCkeR-Melanoma) (Nov 2016)
Påvisning av persepsin ved immunoanalyse (PATHFAST) for diagnose og prognose av sepsis (Nov 2016)
Undersøkelse av genekspresjonsprofilen hos pasienter med brystkreft (Nov 2016)
Blodprøvetest (Enhanced liver fibrosis test, ELF-test, Advia Centaur) for påvisning av leverfibrose (Nov 2016)
PET-CT i doseplanlegging av stråleterapi ved lungekreft (Aug 2016)
PET-CT i doseplanlegging av stråleterapi ved analkreft (Aug 2016)
Fosterdiagnostikk med massiv parallell sekvensering (Next generation sequencing, NGS) (Aug 2016)
Pasientnær hurtigtest (PIFA PlussPF4) for påvisning av heparinindusert trombocytopeni (Aug 2016)
Nye ikke invasive engangssensorer (Neon EEG) for å måle elektriske impulser og overvåke epileptiske anfall hos nyfødte (Aug 2016)
Molekylær test (myPlan) ved tidlig-stadium lungekreft (Aug 2016)
Ny gasskromatografisk test (Field Asymmetric Ion Mobility Spectrometry (FAIMS); Lonestar) for utåndingsluft til påvisning av lungekreft (Aug 2016)
Ny gasskromatografisk test (Field Asymmetric Ion Mobility Spectrometry (FAIMS); Lonestar) for urin- og fecesprøver til påvisning av kolorektalkreft (Aug 2016)
Ny laboratorietest (ImmunoXpert) for å skille mellom virus- og bakterieinfeksjon (Aug 2016)
Laborratorietest (IBSchek) for å påvise postinfeksiøst irritabel tarmsyndrom (Aug 2016)
Pasientnær hurtigtest (FebriDx) for å skille mellom respiratorisk virus- og bakterieinfeksjon (Aug 2016)
CT angiografi kalsiumskår ved screening for koronarsykdom (Aug 2016)
Gentest (OncoBeam RAS CRC) for påvisning av tumor DNA mutasjoner i sirkulerende DNA ved metastatisk kolorektalkreft (Mai 2016, Norsk metodevarsel)
Rotorablasjon (Rotor Mapping) ved behandling av hjerterytmeforstyrrelser (Mai 2016, Norsk metodevarsel)
Munnskyllingstest (OnAlert og SensoDX OraTech) i påvisning av kreft i munnhulen. (Mars 2016)
Mobil MR for undersøkelse av resektat ved brystbevarende kirurgi (lumpektomi) (Mars 2016)
Analyser av sirkulerende tumor-DNA ved utredning og oppfølging av kreft (Mars 2016)
Slagambulanse –mobile enheter med CT for tidlig diagnostikk og behandling ved hjerneslag (Feb 2016, Norsk metodevarsel)
Bærbar mikrobølgetomograf (Strokefinder) for tidlig diagnostikk og behandling ved hjerneslag (Feb 2016, Norsk metodevarsel)
Nye og kommende metoder for diagnose og oppfølging av kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) - en oversikt fra engelske HSRIC (Des 2015)
Tekstur (overflate) analyse (TexRad) av radiologisk billedmateriale ved lungekreft (Des 2015)
Ny screeningstest for kvinner med forhøyet risiko for eggstokkreft (Des 2015)
Nettbasert test (P1vital eHealth Emotional Test Battery) for tidlig vurdering av behandlingseffekt ved depresjon (Des 2015)
Genekspresjonstest (myPath Melanoma) for diagnostiseringe av føflekkreft (malignt melanom) (Des 2015)
Cytologisk prøvetaking med svamp (Cytosponge) som alternativ til endoskopi i utredning av Barrett øsofagus (Des 2015)
Håndholdt skanner (MolecuLight i:X) for påvisning av bakterier i kroniske sår (Des 2015)
Brystundersøkelse ved bruk av radiobølger (Radiowave Image Acquisition - MARIA) (Des 2015)
Spytteprøve (infrarød spektroskopi) i diagnostikk og overvåking av kronisk oppstruktiv lungesykdom (KOLS) (Nov 2015)
Biomarkørtester i screening for kolorektalkreft (Nov 2015)
Håndholdt EKG-apparat (rapid Rhythm ECG) for tidlig diagnostikk av hjerteflimmer og andre hjerterytmeforstyrrelser (Nov 2015)
Tredimensjonal digital bryst tomosyntese (DBT) i screening for brystkreft (Okt 2015, Norsk metodevarsel)
MR og annen billeddiagnostikk ved prostatakreft (Sept 2015)
Hurtigtest (laboratorietest, Seralite) for påvisning av mylomatose og andre B-celle blodsykdommer (Sept 2015)
Plasterbasert apparat (Zio patch) for hjemmeregistrering av hjerte arytmier (Sept 2015)
Billediagnsostikk av døde (Sept 2015)
Hurtigtest (pasientnærtest, Nephrocheck) for vurdering av akutt nyreskade (Sept 2015)
Mikrobiologisk diagnsostisk system (IRIDICA) for påvisning av patogene bakterier hos kritisk syke (Sept 2015)
Biomarkør test (Nottingham Prognostic Index Plus test) som beslutningstøtte ved brystkreft (Sept 2015)
Ikke-invasiv måling og overvåkning av intrakranielt trykk via øyet (Cerepress™ og Vittamed 205™) (Juni 2015, Norsk metodevarsel)
Engangsplaster (SensiumVitals®) for trådløs overvåking av respirasjon og andre vitale funksjoner (Juni 2015, Norsk metodevarsel)
Måling av karbonmonoksyd i utåndingsluften (CoSense® End Tidal Carbon Monoxide (ETCO)) for å avdekke eller overvåke hemolyse hos nyfødte (Juni 2015)
Ikke-invasiv test (Check2C™) ved inflammatorisk tarmsykdom (Juni 2015)
Optisk biopsisystem (WavSTAT4 Optical Biopsy System®) for hurtigdiagnose av polypper ved kolonoskopi (Juni 2015)
Multiparametriske MR-bilder (LiverMultiScan™) i utredning av leversykdom (Juni 2015)
MALDI-TOF MS (Matrix-assisted laser desorption ionisation- time of flight mass spectrometry) for påvisning av vancomycinresistente enterokokker (April 2015)
Digitalt spørreskjema (Curelator Headache) for identifisering av migrenetriggere hos voksne (Mars 2015, Norsk metodevarsel)
Automatisk ultralydsystem (SoftVue System) for skånsom diagnostisk undersøkelse av bryst (Mars 2015)
Bruk av telemedisin i form av elektroniske billedoverføring av billediagnostikk (teledermatologi / teledermoskopi) ved mistanke om hudkreft (Mars 2015)
Klinisk bruk av individuell genomsekvensering (Massiv parallell sekvensering) (Mars 2015)
Screening for påvisning av abdominalt aortaaneurisme (Feb 2015, Norsk metodevarsel)
Håndholdt terahertzapparat (Terahertz Pulsed Imaging, TPI) for påvisning av kreftceller under brystkreftoperasjon (Feb 2015, Norsk metodevarsel)
Automatisk matching av pre-operativ CT med røntgen under endovaskulær kirurgi (Feb 2015)
Øyetest (Clearpath DS-120) for påvisning og overvåking av diabetes (Feb 2015)
Kapselendoskopi for å vurdere bevegelse i fordøyelsestrakten (Feb 2015)
Ny avføringstest (Cologuard) for screening av kolorektalkreft (Jan 2015)
Synskanner (Pediatric Vision Skanner, PVS) for påvisning av øyesykdommer hos barn (Jan 2015)
Therascreen KRAS RQG PCR) for K-ras testing (ved metastatisk kolorektalkreft (Jan 2015)
System (myVision Track) for synsmonitorering til hjemmebruk for pasienter med degenerative øyesykdommer (Aug 2014)
Ikke-markørbaserte systemer (Parsortix cell separation system, ClearCell FX, ISET system, KymaSep, CTC-iChip, CTC Enumeration) for isolering og karakterisering av sirkulerende tumorceller hos pasienter med solide, maligne svulster (Aug 2014)
Hurtigtest (RAPIDEC CARBA NP) for bekreftelse av eller påvisning av carbapenemase produserende bakterier (Aug 2014)
Blodprøve for kartlegging av genekspresjon (Corus, CAD) i utredning av koronarsykdom (Aug 2014)
Pasientnær hurtigtest for fenotypisk og genotypisk utredning av pasienter med akutt koronarsyndrom (Aug 2014)
Genetisk test (Macula risk PGx) for tørr aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD) (April 2014)
Parametrisk responskartlegging (Parametric Response Mapping, PRM) for diagnostikk av kronisk oppstruktiv lungesykdom (KOLS) (April 2014)
Mikroskopiske prober (Miniprobes) for sonde-baserte konfokal laserendomikroskopi ved blære, bukspyttkjertel eller gallegang kreft (April 2014)
Hurtigtest for påvisning av human placental-alpha-microglobulin-1 (PAMG-1) (PartoSure) i vagina ved mistanke om tidlig fødsel (April 2014)
Radiomerkede prober (Lymphoseek)for kartlegging av vaktpost lymfeknuter ved brystkreft, hode og nakkekreft og føflekkreft (April 2014)
HiberGene meningokokk hurtigtest for påvisning av hjernehinnebetennelse (meningitt) og/eller blodforgiftning (septiceamia) ved hjelp av”loop-mediated isothermal amplification (April 2014)
shadow bottom left shadow in corner