shadow bottom left shadow in corner  
Nye metodevarsler
Oppdatert: 11. Feb 2016
Hva er MedNytt?
frontbilde2

MedNytt er en database som varsler om nye medisinske metoder. Databasen er uavhengig av industri og myndigheter.

 

Ønsker du å foreslå at metoden vurderes i en nasjonal metodevurdering, se www.nyemetoder.no for forslagsskjema.

 

Ansatte i spesialisthelsetjenesten kan foreslå metoder for mini-metodevurdering, se www.mini-metodevurdering.no.

 

Mer om oss