shadow bottom left shadow in corner  
Nye metodevarsler
Oppdatert: 2. Juni 2015
Hva er MedNytt?
frontbilde2

MedNytt er en database som varsler om nye medisinske metoder. Databasen er uavhengig av industri og myndigheter.

 

NB! Alle metodevarsler fra National Horizon Scanning Centre fikk i august 2015 nye lenker. Vi arbeider nå med å oppdatere våre. Inntil videre gir et googlesøk på tittel best treff.

 

Ønsker du å foreslå at metoden vurderes i en nasjonal metodevurdering, se www.nyemetoder.no for forslagsskjema.

Ansatte i spesialisthelsetjenesten kan foreslå metoder for mini-metodevurdering, se www.mini-metodevurdering.no.

 

Mer om oss