shadow bottom left shadow in corner  
Nye metodevarsler
Oppdatert: 20. Feb 2017
Hva er MedNytt?
frontbilde2

NB: Dersom du klikker på varsler med kilde fra NHSC, kommer det opp følgende melding: «You are not authorised to download this file». Inntil vi får fikset dette: ta bort ordet «download» sist i adressen i nettleserfeltet, så får du igjen tilgang til siden for nedlasting av relevant pdf. (april 2016)


MedNytt er en database som varsler om nye medisinske metoder. Databasen er uavhengig av industri og myndigheter.

 

Du kan tipse MedNytt om viktige nye metoder.

 

Ønsker du å foreslå at metoden vurderes i en nasjonal metodevurdering, se www.nyemetoder.no for forslagsskjema.

 

Ansatte i spesialisthelsetjenesten kan foreslå metoder for mini-metodevurdering, se www.mini-metodevurdering.no.

 

Mer om oss