shadow bottom left shadow in corner  
Nye metodevarsler
Oppdatert: 16. Jan 2015
Hva er MedNytt?
frontbilde2

MedNytt er en database som varsler om nye medisinske metoder. Databasen er uavhengig av industri og myndigheter.

 

I løpet av 2015 vil en ny versjon av databasen MedNytt lanseres.

 

Den nye versjonen skal møte behovene for metodevarsling i Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten .  

Mer om oss