shadow bottom left shadow in corner  
Nye metodevarsler
Oppdatert: 2. Juni 2015
Hva er MedNytt?
frontbilde2

MedNytt er en database som varsler om nye medisinske metoder. Databasen er uavhengig av industri og myndigheter.

 

I løpet av 2015 vil en ny versjon av databasen MedNytt lanseres.

 

Den nye versjonen skal møte behovene for metodevarsling i Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten.

 

Ønsker du å foreslå at metoden vurderes i en nasjonal metodevurdering, se www.nyemetoder.no for forslagsskjema.

Ansatte i spesialisthelsetjenesten kan foreslå metoder for mini-metodevurdering, se www.mini-metodevurdering.no.

 

Mer om oss